Mat- og drikkeprodukter

Flervalg: 

Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 08. jun 2020

Merking av opprinnelsesland

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Forbedring av bestillingsrutiner

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Merking av klimafotavtrykket til produktet

Publisert: 18. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Statistikk og måling

Publisert: 14. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Sosialt ansvarlig produksjon - utvalgte produkter

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 08. jun 2020

Emballasje i direkte kontakt med mat

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Plantebaserte produkter

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Leveringsemballasje (transport, pakkekasser, fruktkurver. m.m)

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Håndtering av emballasje og emballasjeavfall

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 31. Mai 2019

Sider