Velg produktområde

Ambisjonsnivå

Kravene og kriteriene er delt i ambisjonsnivåene basis, avansert og spydspiss. Ambisjonsnivå velges av oppdragsgiver. 

Basis skal kunne benyttes av alle oppdragsgivere, og identifiserer sentrale grep for å fremme miljø og sosiale hensyn innenfor produktkategorien. Verifisering av dokumentasjon og oppfølging skal kreve begrenset med ressurser.

Avansert stiller høyere krav til prestasjon for miljø og / eller sosiale hensyn og krever som regel mer ressurser av både oppdragsgiver og leverandør.

Spydspiss er ment for oppdragsgivere som ønsker å være ekstra ambisiøse hva gjelder krav til miljø og/eller sosiale hensyn, og som er åpne for innovative løsninger. For spydspisskrav kan det være aktuelt å samarbeide med Leverandørutviklingsprogrammet.  

En anskaffelse skal alltid bidra til å dekke et behov. Krav og kriterier som stilles til miljø og sosiale hensyn skal knyttes til virksomhetens mål og strategier for en bærekraftig utvikling. En markedsundersøkelse kan avdekke hvilke hensyn som bør ivaretas i anskaffelsen.

Hvis du vil måle effekten på utslipp for biler, kan du bruke effektkalulatorene for personbiler og varebiler på anskaffelser.no.

environment84
safety32
social55
Viser 2

Basis

Publisert: 08. Mar 2019, Sist endret: 08. Mar 2019, Kravreferanse: Difi-KV-6582.6581-1

Avansert

Publisert: 14. Mar 2019, Sist endret: 14. Mar 2019, Kravreferanse: Difi-KV-6582.6732-1

Spydspiss

Publisert: 14. Mar 2019, Sist endret: 14. Mar 2019, Kriteriumreferanse: Difi-KV-6582.6733-1

Avansert

Publisert: 11. Mar 2019, Sist endret: 11. Mar 2019, Kravreferanse: Difi-KV-6614.6613-1