Velg produktområde

Her finner du oversikt over krav og kriterier du har valgt og som du kan laste ned. Du har også mulighet for å endre valg du har gjort underveis. Vær oppmerksom på at om du gjør endringer på tidligere sider, må du fylle inn det som kommer etter på nytt.

Produktområde

Avfallsinnsamling

Grupper

Husholdningsavfall, Tjenester

Kategorier

Motorteknologi og drivstoff, Lønns- og arbeidsvilkår


Tilgjengelighet på drivstoff (Tjenester)

Avansert | Særskilte kontraktsvilkår | Motorteknologi og drivstoff

Lønns- og arbeidsvilkår (Tjenester)

Basis | Særskilte kontraktsvilkår | Lønns- og arbeidsvilkår


Hva trenger du av informasjon?

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig verktøy, ser vi på brukermønsteret til dem som bruker Kriterieveiviseren. For å analysere informasjonen, bruker vi Google Analytics. Difi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.