Velg produktområde

Her kan du velge en produktgruppe. For å velge undergrupper, trykker du på knappen "Neste steg"

Difi arbeider videre med tildelingskriterier og vil publisere disse på et senere tidspunkt.

 

Velg gruppe fra Bygg- og Anlegg: