Velg produktområde

Her velger du en produktgruppe. For å velge undergrupper, trykker du på knappen "Neste steg"

 

 

Regjeringens mål er å innføre krav til nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og mindre varebiler fra 2022. Krav til nullutslipp for større varebiler vil vurderes (Regjeringens klimaplan 2030). Vi anbefaler å stille krav i tråd med Klimaplanens foreløpige tidsramme.

Kriteriesettet vil oppdateres når klimaplanen er behandlet. For mer info om tiltak du kan gjøre, se DFØs transportsider.

 

Velg gruppe fra Transport