Velg produktområde

Her velger du en produktgruppe. For å velge undergrupper, trykker du på knappen "Neste steg"

 

 

Fra 1. jan. 2022 skal offentlige oppdragsgivere ved anskaffelse av personbiler (M1) stille krav om nullutslipp.

Ved anskaffelse av lett varebil (N1 inntil  1706 kg) skal det stilles minimumskrav om maks 125 g CO2/km og Euro6. Dette kravet skjerpes til nullutslipp fra 1.jan. 2023. 

Ved anskaffelse av tung varebil (N1 inntil 3500 kg) skal det stilles minimumskrav om maks 210 g CO2/km og Euro 6.

Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport

 

Velg gruppe fra Transport