Velg produktområde

Her velger du en produktgruppe. For å velge undergrupper, trykker du på knappen "Neste steg"

 

Å redusere matsvinn er det viktigste klimatiltaket oppdragsgiver kan gjøre. Over 80 % av klimafotavtrykket til mat skjer i produksjonsfasen. Ved å redusere matsvinn, reduseres fotavtrykket fra alle matvarene.