Velg produktområde

Her velger du en produktgruppe. For å velge undergrupper, trykker du på knappen "Neste steg"

 

Som et minimum bør oppdragsgivere vurdere basiskrav og -kontraktsvilkår til følgende:

  • lang levetid
  • kjemikalier og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning
  • ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter