Velkomen til Kriterieveiviseren

Eit verktøy for berekraftige anskaffingar

Still krav til miljø i anskaffinga

Velkomen til Kriterievegvisaren. Her finn du formuleringar til krav og kriterium for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av krava, som kan stillast i ein anskaffingsprosess. 

Krav- og kriteriesetta er utarbeidde saman med ekspertgrupper for ulike produktområde. Ved å klikke deg gjennom fem trinn kan du enkelt tilpasse spesifikasjonane dine og laste ned krava du ønskjer å bruke i anskaffinga. 

 

Vel produktområde