Arealeffektivitet

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Fleksibilitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Auka arealeffektivitet reduserer miljøpåkjenninga ved at det krevjast mindre ressursar og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan vere kostnadseffektivt.

Utforming av krav: 

Arealeffektivitet skal vere 1 arbeidsplass per maksimum 28 m2 BRA (leigeareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for å få kostnadsoptimale areal, og utleigar skal difor opplyse om maksimalt mogleg tal på arbeidsplassar for det leigde arealet. Med utgangspunkt i dette og det samla leigde arealet kan ein enkelt rekne ut arealeffektiviteten.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Auka arealeffektivitet reduserer miljøpåkjenninga ved at det krevjast mindre ressursar og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan vere kostnadseffektivt.

Utforming av krav: 

Arealeffektivitet skal vere 1 arbeidsplass per maksimum 23 m2 BRA (leigeareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for å få kostnadsoptimale areal, og utleigar skal difor opplyse om maksimalt mogleg tal på arbeidsplassar for det leigde arealet. Med utgangspunkt i dette og det samla leigde arealet kan ein enkelt rekne ut arealeffektiviteten.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Auka arealeffektivitet reduserer miljøpåkjenninga ved at det krevjast mindre ressursar og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan vere kostnadseffektivt.

Utforming av krav: 

Arealeffektivitet skal vere 1 arbeidsplass per maksimum 18 m2 BRA (leigeareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for å få kostnadsoptimale areal, og utleigar skal difor opplyse om maksimalt mogleg tal på arbeidsplassar for det leigde arealet. Med utgangspunkt i dette og det samla leigde arealet kan ein enkelt rekne ut arealeffektiviteten.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Auka arealeffektivitet reduserer miljøpåkjenninga ved at det krevjast mindre ressursar og energi per kvadratmeter/arbeidsplass, i tillegg til at det kan vere kostnadseffektivt.

Utforming av krav: 

Arealeffektivitet skal vere 1 arbeidsplass per maksimum 15 m2 BRA (leigeareal).

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Arealeffektiviteten er viktig for å få kostnadsoptimale areal, og utleigar skal difor opplyse om maksimalt mogleg tal på arbeidsplassar for det leigde arealet. Med utgangspunkt i dette og det samla leigde arealet kan ein enkelt rekne ut arealeffektiviteten.

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020