Energimåling og oppfølging av energibruk i drift

Grupper: 
 • Leige av eigedom
Kategori: 
 • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet med kriteriet er å oppnå låg energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging vil vere eit effektivt verkemiddel for å oppnå dette.

Utforming av krav: 

Utleigar skal leggje til rette for kontinuerleg energioppfølging på bygget. Utleigar skal tilby etablering av delenergimåling av energiforbruk i det leigde arealet.

Dokumentasjon av kravet: 

Følgjande spesifiserast i leveranse-skildringa:

 • Kostnad for delmåling av energiforbruk i det leigde arealet
 • Systematikk for kontinuerleg energioppfølging på bygget

  Informasjon om kravet: 

  Energimåling og særleg kontinuerleg kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå ein reelt låg energibruk. Ein bør difor så langt det er mogleg, kostnadsmessig og i praksis, etablere eit høve for energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging.

  Det er vidare svært viktig å velje riktig nivå/detaljering, for ikkje å investere i eit stort tal delmålarar som ikkje blir følgde opp i praksis.

  Basis

  Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

  Hovudføremål: 

  Føremålet med kriteriet er å oppnå låg energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging vil vere eit effektivt verkemiddel for å oppnå dette.

  Utforming av krav: 

  Utleigar skal leggje til rette for kontinuerleg energioppfølging på bygget. Utleigar skal tilby etablering av delenergimåling av energiforbruk i det leigde arealet.
  Bygget skal ha føremålsdelte energimålarar for oppvarming og tappevatn.

  Dokumentasjon av kravet: 

  Det skal dokumenterast at energikrava i Teknisk forskrift Kap. 14, § 14-2 oppfyllast.

  Følgjande spesifiserast i leveranse-skildringa:

  • Kostnad for supplerande delmåling av energiforbruk i det leigde arealet
  • Kostnad for systematikk for kontinuerleg energioppfølging på bygget

   Informasjon om kravet: 

   Energimåling og særleg kontinuerleg kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå ein reelt låg energibruk. Ein bør difor så langt det er mogleg, kostnadsmessig og i praksis, etablere eit høve for energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging.

   Det er vidare svært viktig å velje riktig nivå/detaljering, for ikkje å investere i eit stort tal delmålarar som ikkje blir følgde opp i praksis.

   Avansert

   Krav- og kriterietyper: 
   • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

   Hovudføremål: 

   Føremålet med kriteriet er å oppnå låg energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging vil vere eit effektivt verkemiddel for å oppnå dette.

   Utforming av krav: 

   Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 1 poeng i BREEAM-Nor 2016, Ene 02a – energimåling.

   Bygget skal ha delmåling av energiforbruk i alle leigeareal.

   Dokumentasjon av kravet: 

   Dokument som svarer til samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016, Ene 02a – energimåling.

   Oversikt over areal som har delmåling av energiforbruk er vist på oversikt teikningar/planar. Det ligg føre notat/avtale, med utgreiing for prinsipp for fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon.

   Informasjon om kravet: 

   Energimåling og særleg kontinuerleg kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå ein reelt låg energibruk. Ein bør difor så langt det er mogleg, kostnadsmessig og i praksis, etablere eit høve for energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging.

   Det er vidare svært viktig å velje riktig nivå/detaljering, for ikkje å investere i eit stort tal delmålarar som ikkje blir følgde opp i praksis.

   Spydspiss

   Krav- og kriterietyper: 
   • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

   Hovudføremål: 

   Føremålet med kriteriet er å oppnå låg energibruk i bygg ved bruk av effektive verktøy. Energimåling i kombinasjon med eit system for kontinuerleg energioppfølging vil vere eit effektivt verkemiddel for å oppnå dette.

   Utforming av krav: 

   Bygget skal tilfredsstille krav for å nå 3 poeng i BREEAM-Nor 2016, Ene 02a – energimåling.

   Bygget skal ha delmåling av energibruk i alle leigeareal.

   Bygget skal ha systematisk måling og fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon i alle leigeareal.

   Dokumentasjon av kravet: 

   Dokument som svarer til samsvarsnotat i BREEAM-NOR 2016, Ene 02a – energimåling.

   Oversikt over areal som har delmåling av energiforbruk er vist på oversikt teikningar/planar. Det ligg føre notat/avtale, med utgreiing for prinsipp for fordeling av energibruk til oppvarming, kjøling og ventilasjon.

   Informasjon om kravet: 

   Energimåling og særlig løpende kontroll og systematisk oppfølging er svært effektive verktøy til å nå et reelt lavt energibruk. En bør derfor så langt det er mulig, kostnadsmessig og i praksis, etablere en mulighet for energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging.

   Det er videre svært viktig å velge riktig nivå/detaljering, for ikke å investere i et stort antall delmålere som ikke blir fulgt opp i praksis.

   Relaterte lenkjer: 

   Publisert: 14. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020