Energimerke

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Miljøprofil

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleige skal ha energiattest som viser energistandarden til bygget. Ved å stille krav til eit bra energimerke aukar ein sannsynet for å oppnå låg energibruk.

Utforming av krav: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke D på den offentlege energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal førevisast, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket skildrar energikvaliteten til bygget med føresette faste driftsvilkår, noko som kan samanliknast med normtal for energibruken for ein bil. Men som for bilar, gjeld også for bygg, at eit godt normtal med låg energibruk ikkje er nokon garanti for låg reell energibruk. Eit godt energimerke er difor ikkje nokon garanti for ein låg reell energibruk, då denne er svært avhengig av måten bygget driftast og brukast på.

Likevel kan eit godt energimerke auke sjansane for å nå ein låg reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleige skal ha energiattest som viser energistandarden til bygget. Ved å stille krav til eit bra energimerke aukar ein sannsynet for å oppnå låg energibruk.

Utforming av krav: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke C på den offentlege energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal førevisast, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket skildrar energikvaliteten til bygget med føresette faste driftsvilkår, noko som kan samanliknast med normtal for energibruken for ein bil. Men som for bilar, gjeld også for bygg, at eit godt normtal med låg energibruk ikkje er nokon garanti for låg reell energibruk. Eit godt energimerke er difor ikkje nokon garanti for ein låg reell energibruk, då denne er svært avhengig av måten bygget driftast og brukast på.

Likevel kan eit godt energimerke auke sjansane for å nå ein låg reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleie skal ha energiattest som viser bygningens energistandard. Ved stille krav til et bra energimerke øker en sannsynlighet for å oppnå lav energibruk.

Utforming av krav: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke B på den offentlege energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal førevisast, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket beskriver byggets energikvalitet med forutsatte faste driftsbetingelser, noe som kan sammenlignes med normtall for energibruken for en bil. Men som for biler, gjelder også for bygg, at et godt normtall med lav energibruk ikke er noen garanti for lav reell energibruk. Et godt energimerke er derfor ikke noen garanti for en lav reell energibruk, da denne er svært avhengig av måten bygget driftes og brukes på.

Likevel kan et godt energimerke øke sjansene for å nå en lav reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm for utleige skal ha energiattest som viser energistandarden til bygget. Ved å stille krav til eit bra energimerke aukar ein sannsynet for å oppnå låg energibruk.

Utforming av krav: 

Bygget skal minst tilfredsstille energimerke A på den offentlege energimerkeskalaen.

Dokumentasjon av kravet: 

Kopi av gyldig energiattest skal førevisast, i tråd med lovkrav.

Informasjon om kravet: 

Energimerket skildrar energikvaliteten til bygget med føresette faste driftsvilkår, noko som kan samanliknast med normtal for energibruken for ein bil. Men som for bilar, gjeld også for bygg, at eit godt normtal med låg energibruk ikkje er nokon garanti for låg reell energibruk. Eit godt energimerke er difor ikkje nokon garanti for ein låg reell energibruk, då denne er svært avhengig av måten bygget driftast og brukast på.

Likevel kan eit godt energimerke auke sjansane for å nå ein låg reell energibruk. 

https://www.energimerking.no/upload_images/2FCFFE234BA5471BBCE274DC551C63C6.jpg?w=323&h=323
 
 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 17. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020