Enkel reingjering av møblar

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lang levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet er å auke levetida til produkta ved at leverandør/produsent legg til rette for enkel reingjering og vedlikehald av møbla.

Utforming av krav: 

Krav til enkel reingjering:

  • Lause/avtakbare trekk til møbel [sete, rygg og nakkestøtte] skal vere merkte med type materiale og vaskerettleiing.
  • Avtakbare trekk skal vere krympefrie og kunne vaskast ved [60 grader for syntetiske fiber], [40 grader for blandingsfiber] og [30 grader for naturfiber]

Dokumentasjon av kravet: 

Tilbydar skal stadfeste at kravet er oppfylt.

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør stillast i alle anskaffingar som inkluderer stoppa møblar.

Publisert: 26. nov 2020, Sist endra: 29. nov 2020