Gjenvinning av emballasje

Grupper: 
  • Nye møbler
Kategori: 
  • Fremme lukkede kretsløp

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Redusere miljøpåkjenninga i produksjonsfasen ved å fremje lukka krinsløp.

Utforming av krav: 

Leverandøren skal ta med seg emballasjen etter leveransen og ha medlemskap i eit godkjent returselskap, sjå heimesida til Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/import-eksport/Returordninger-avfall/emballasje/

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal dokumentere kravet ved å vise til medlemskap i godkjent returselskap. (Medlemskap i Grønt Punkt eller Norsirk vil til dømes stadfeste at kravet er oppfylt).

Publisert: 26. nov 2020, Sist endra: 29. nov 2020