Løns- og arbeidsvilkår

Grupper: 
  • Avfall frå tjenesteytande verksemd
Kategori: 
  • Løns- og arbeidsvilkår

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Hovudføremålet er å sikre at krav til løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar blir følgde.

Utforming av krav: 

Difi har utarbeidd standardiserte kontraktsvilkår for løns- og arbeidsvilkår som ligg på Difi sine nettsider, som kan brukast i alle anskaffingar. 

Dokumentasjon av kravet: 

Difi har utarbeidd standardiserte kontraktsvilkår for løns- og arbeidsvilkår som ligg på Difi sine nettsider, med døme på dokumentasjonskrav, som kan brukast i alle anskaffingar. 

Informasjon om kravet: 

Forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar stiller krav til kontraktsklausul om løns- og arbeidsvilkår.  Forskrifta blir brukt på tildeling av tenestekontraktar og byggje- og anleggskontraktar som overstig 1,3 million kroner ekskl. mva. for statlege styresmakter og 2 millionar kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgjevarar. Forskrifta stiller også krav om kontroll av at krava er oppfylte.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 26. sep 2018, Sist endra: 28. jun 2019