Lyd og akustikk

Grupper: 
 • Leige av eigedom
Kategori: 
 • Inneklima

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala oppfyller krava til lydtilhøve i Teknisk forskrift. Det inneheld krav for å ta vare på eit minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrar gode lydtilhøve. 

 

Utforming av krav: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig frå trafikkstøy og lydnivå innandørs frå tekniske installasjonar skal vere i høve til NS 8175:2012.

Alle areal med faste arbeidsplassar skal ha lydklasse C i NS 8175:2012.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 8175:2012 eller dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk yting.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillande lydtilhøve omfattar

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske tilhøve, inkludert taleforståing
 • støy frå bygningstekniske installasjonar
 • støy frå utandørs lydkjelder

Minimum og basis ambisjonsnivå svarar til kravet i Teknisk forskrift. Ofte veljast det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy frå tekniske installasjonar, frå lydklasse C til B.

Høg romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjamning i bygget . Det bør difor alltid diskuterast om spydspissnivå er naudsynt, eller om ein kan nå dei same kvalitetane med andre verkemiddel. Som eit døme kan det veljast å redusere sonestorleikar på landskapskontor, for å redusere sjenerande støy frå rom med mindre lyddemping.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala oppfyller krava til lydtilhøve i Teknisk forskrift. Det inneheld krav for å ta vare på eit minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrar gode lydtilhøve. 


 

Utforming av krav: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig frå trafikkstøy og lydnivå innandørs frå tekniske installasjonar skal vere i høve til NS 8175:2012.

Alle areal med faste arbeidsplassar skal ha lydklasse C i NS 8175:2012.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 8175:2012 eller dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk yting.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillande lydtilhøve omfattar

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske tilhøve, inkludert taleforståing
 • støy frå bygningstekniske installasjonar
 • støy frå utandørs lydkjelder

Minimum og basis ambisjonsnivå svarar til kravet i Teknisk forskrift. Ofte veljast det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy frå tekniske installasjonar, frå lydklasse C til B.

Høg romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjamning i bygget . Det bør difor alltid diskuterast om spydspissnivå er naudsynt, eller om ein kan nå dei same kvalitetane med andre verkemiddel. Som eit døme kan det veljast å redusere sonestorleikar på landskapskontor, for å redusere sjenerande støy frå rom med mindre lyddemping.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala oppfyller krava til lydtilhøve i Teknisk forskrift. Det inneheld krav for å ta vare på eit minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrar gode lydtilhøve. 


 

Utforming av krav: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig frå trafikkstøy og lydnivå innandørs frå tekniske installasjonar skal vere i høve til NS 8175:2012.

Alle areal med faste arbeidsplassar skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift, § 8175:2012 og 8.  Som svarar til krav til 1 poeng i BREEAM-Nor Hea 5 - akustisk yting.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 8175:2012 eller dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk yting.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillande lydtilhøve omfattar

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske tilhøve, inkludert taleforståing
 • støy frå bygningstekniske installasjonar
 • støy frå utandørs lydkjelder

Minimum og basis ambisjonsnivå svarar til kravet i Teknisk forskrift. Ofte veljast det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy frå tekniske installasjonar, frå lydklasse C til B.

Høg romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjamning i bygget . Det bør difor alltid diskuterast om spydspissnivå er naudsynt, eller om ein kan nå dei same kvalitetane med andre verkemiddel. Som eit døme kan det veljast å redusere sonestorleikar på landskapskontor, for å redusere sjenerande støy frå rom med mindre lyddemping.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at lokala oppfyller krava til lydtilhøve i Teknisk forskrift. Det inneheld krav for å ta vare på eit minimum av støyreduksjon og lyddemping, som sikrar gode lydtilhøve. 
 

Utforming av krav: 

Luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etterklangstid, støynivå innvendig frå trafikkstøy og lydnivå innandørs frå tekniske installasjonar skal vere i høve til NS 8175:2012.

Bygg og tekniske system i alle areal med faste arbeidsplassar skal tilfredsstille lydklasse B i NS 8175:2012. Som svarar til krav til 2 poeng i BREEAM-Nor 2016 Hea 5 - akustisk yting.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 8175:2012 eller dokument som svarar til samsvarsnotat i BREEAM-Nor 2016, Hea 5 - akustisk yting.

Informasjon om kravet: 

Krav til tilfredsstillande lydtilhøve omfattar

 • luftlyd
 • trinnlyd og strukturlyd
 • romakustiske tilhøve, inkludert taleforståing
 • støy frå bygningstekniske installasjonar
 • støy frå utandørs lydkjelder

Minimum og basis ambisjonsnivå svarar til kravet i Teknisk forskrift. Ofte veljast det «avansert ambisjonsnivå» for å skjerpe kravet til støy frå tekniske installasjonar, frå lydklasse C til B.

Høg romakustikk er ofte i motstrid med krav til termisk lagring og temperaturutjamning i bygget . Det bør difor alltid diskuterast om spydspissnivå er naudsynt, eller om ein kan nå dei same kvalitetane med andre verkemiddel. Som eit døme kan det veljast å redusere sonestorleikar på landskapskontor, for å redusere sjenerande støy frå rom med mindre lyddemping.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 13. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020