Materialkvalitet

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Materialkvalitet

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materiale med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehald, vere kostnadssparande og meir berekraftig.

Utforming av krav: 

Lokala har overflater med minst 5 års levetid.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det liggje føre dokumentasjon på levetid frå produsent. Det skal liggje føre skildring av korleis planløysinga skal kunne endrast, og det skal skildrast kvifor og korleis ein kan nå lang levetid.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materiale med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehald, vere kostnadssparande og meir berekraftig.

Utforming av krav: 

Lokala har overflater med minst 10 års levetid.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det liggje føre dokumentasjon på levetid frå produsent. Det skal liggje føre skildring av korleis planløysinga skal kunne endrast, og det skal skildrast kvifor og korleis ein kan nå lang levetid.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materiale med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehald, vere kostnadssparande og meir berekraftig.

Utforming av krav: 

Lokala har overflater med minst 10 års levetid.

Det skal vere mogleg å endre planløysing med eksisterande materiale/bygningsdelar.

Dokumentasjon av kravet: 

For nybygg skal det liggje føre dokumentasjon på levetid frå produsent. Det skal liggje føre skildring av korleis planløysinga skal kunne endrast, og det skal skildrast kvifor og korleis ein kan nå lang levetid.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal bidra til å redusere utskifting av overflater. Materiale med lengre levetid vil redusere behovet for vedlikehald, vere kostnadssparande og meir berekraftig.

Utforming av krav: 

Lokala har overflater med minst 30 års levetid. Det skal vere mogleg å endre planløysing med eksisterande materiale/bygningsdelar.

Dokumentasjon av kravet: 

 

For nybygg skal det liggje føre dokumentasjon på levetid frå produsent. Det skal liggje føre skildring av korleis planløysinga skal kunne endrast, og det skal skildrast kvifor og korleis ein kan nå lang levetid.

Publisert: 20. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020