Reingjeringskostnader og spesifikasjon av særlege krav til reingjering

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Energibruk og kostnader

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal bidra til at det blir enkelt å rekne ut driftsutgiftene til reingjering av bygget. Ved å ha oversikt over reingjeringsbehovet til dei ulike lokala hindrar du uføresette kostnader til reinhald.  

Utforming av krav: 

Reingjeringskostnad skal vere spesifisert, og det skal spesifiserast om område eller overflater har særlege kostnadsdrivande krav til reingjering.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Rengjøringskostnad skal være spesifisert, og det skal spesifiseres om områder eller overflater har særlige kostnadsdrivende krav til rengjøring. Er det materialer, overflater og utstyr som krever særlig rengjøring eller vedlikehold bør dette også opplyses for leietaker.

Publisert: 14. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020