Robuste berbare PC-ar

Grupper: 
 • PC-ar og skjermar
Kategori: 
 • Forlenge levetid

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
 • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet er å sikre at oppdragsgjevar får robuste berbare PC-ar som er designa for å tole kvardagsleg slitasje og uhell. Dette kan gi utstyret reduserte kostnader knytte til reparasjon og lengre levetid.

Utforming av krav: 

Produktet skal vere testa for robusthet (temperatur og fall) i samsvar med MIL-STD-810G W/ CHANGE 1, IEC 60068-2 test eller tilsvarande testprosedyre for tilsvarande nivå som spesifiserte i tabellen under. Tabellen er henta frå TCO Certified generasjon 8 punkt 6.4 Product durability.

TestTest ConditionsRequired Level
Drop testDrop heights≥ 45 cm
High temperatureStorage temperature for ≥ 48h≥ 60⁰C 
Operational temperature for ≥ 4h≥40⁰C
Low temperatureStorage temperature for ≥ 48h≤ -30⁰C
Operational temperature for ≥ 4h≤ -20⁰C

Dokumentasjon av kravet: 

Alternativ 1: Gyldig sertifikat på TCO Certified generasjon 8 eller tilsvarande Type I miljømerkeordning som viser at kravet er oppfylt.

Alternativ 2: Leverandøren skal stadfeste at kravet er oppfylt og skal seinast ved kontraktsignering leggje ved ein kopi av testrapportar som verifiserer at kravet er oppfylt. Det skal være indikert kor i testrapportene (sidetal) ein vil finne resultat frå temperatur og falltest. Testrapportene skal vere frå eit laboratorium akkreditert i samsvar med ISO 17025 eller tilsvarande.

Følgjande testar skal være oppfylt dersom berbar PC er testa i samsvar med MIL-STD-810G w/CHANGE 1: 

 • Method 516.7 - Shock (procedure IV)
 • Method 502.6 - Basic Cold (C1)
 • Method 501.6 - Basic Hot (A2) test conditions.

Følgjande testar skal være oppfylt dersom berbar PC er testa i samsvar med IEC 60068-2:

 • Drop test 60068-2-31:Ec
 • High temperature IEC 60068-2-2:B
 • Low temperature 60068-2-1:Ab/e.

Informasjon om kravet: 

Det er overordna sett to fordelar med å etterspørje robust utstyr:

 1. Utstyret vil vere meir solid og tole meir – dette gjev utstyret ei lengre forventa levetid  
 2. Ein vil kunne forvente ein høgare restverdi for brukt, robust IT-utstyr enn for utstyr med meir slitasje.  

Kravet inngår i TCO Certified generasjon 8 (punkt 6.4 Product durability). Målet er at min. 30 prosent av IT-utstyr på den internasjonale marknaden skal klare krava i sertifiseringa når ein ny generasjon vert lansert, så det fins fleire produsentar som oppfyll krava, og at man oppnår konkurranse i anskaffinga. 

TCO Certifieds product finder (se «Relaterte lenker») viser kor mange produktar som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategoriar som PC-ar, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr treng ikkje å vere sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 18. sep 2019, Sist endra: 04. okt 2019