Ta vare på grunnleggjande menneskerettar i leverandørkjeder for PC-ar og skjermar

Grupper: 
  • PC-ar og skjermar
Kategori: 
  • Menneskerettar

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Difi og Etisk handel Norge utarbeider for tida eit felles revidert kontraktsvilkår om menneskerettar i globale leverandørkjeder. Det reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipp, som FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP) og OECDs rammeverk for aktsomhetsvurdering for ansvarleg næringsliv. Kontraktsvilkåret vil bli publisert i slutten av oktober, og blir lenkja til også her.  

Utforming av krav: 

Difi og Etisk handel Norge utarbeider for tida eit felles revidert kontraktsvilkår om menneskerettar i globale leverandørkjeder. Det reviderte kontraktsvilkår vil samsvare med internasjonale prinsipp, som FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP) og OECDs rammeverk for aktsomhetsvurdering for ansvarleg næringsliv. Kontraktsvilkåret vil bli publisert i slutten av oktober, og blir lenkja til også her.  

Publisert: 30. sep 2019, Sist endra: 30. sep 2019