IT-utstyr

Veiledningstekst til veiviser: 

Som eit minimum bør alle oppdragsgjevarar stille basiskrav til følgjande:

  • forlenge levetid
  • kjemikal og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning  
  • ta vare på grunnleggjande menneskerettar

 

Flervalg: 

There is currently no content classified with this term.