Leie av eiendom

Veiledningstekst til veiviser: 

Vel ein eller fleire undergrupper:

Flervalg: 

Sikkerheit

Publisert: 20. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Materialkvalitet

Publisert: 20. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Miljøavtale- supplerande sertifiseringsordningar

Publisert: 20. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Universell utforming

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Arealeffektivitet

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Fleksibel innreiing

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Høve til å tilpasse leigelokala etter behov

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Elastisitet for utviding av kontorarealet

Publisert: 18. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Elastisitet i møteromsfasilitetar

Publisert: 18. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Adkomstmuligheter

Publisert: 18. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020

Sider