Mat- og drikkeprodukter

Flervalg: 

Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Publisert: 18. mar 2019, Sist endra: 08. jun 2020

Merking av opphavsland

Publisert: 18. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Forbetring av bestillingsrutinar

Publisert: 18. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Merking av klimafotavtrykket til produktet

Publisert: 18. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Statistikk og måling

Publisert: 14. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Sosialt ansvarleg produksjon – utvalde produkter

Publisert: 11. mar 2019, Sist endra: 08. jun 2020

Emballasje i direkte kontakt med mat

Publisert: 11. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Plantebaserte produkt

Publisert: 11. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Leveringsemballasje (transportemballasje, pakkekassar, fruktkorger m.m.)

Publisert: 11. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Handtering av emballasje og emballasjeavfall

Publisert: 11. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019

Sider