Vel produktområde

Her vel du ei produktgruppe og undergruppe

 

 

Regjeringas mål er å innføra krav til nullutslepp i offentlege kjøp av personbilar og mindre varebilar frå 2022. Krav til nullutslepp for større varebilar vil vurderast (Regjeringas klimaplan 2030). Vi tilrår å stilla krav i tråd med Klimaplanens førebelse tidsramme.

Kriteriesettet vil oppdaterast når klimaplanen er behandla. For meir info om tiltak du kan gjera, sjå DFØs transportsider.

 

Vel gruppe frå Transport