Vel produktområde

Her vel du ei produktgruppe og undergruppe

 

 

Frå 1. jan. 2022 skal offentlege oppdragsgivarar ved anskaffing av personbilar (M1) stille krav om nullutslepp.

Ved anskaffing av lett varebil (N1 inntil  1706 kg) skal det stillast minimumskrav om maks 125 g CO2/km og Euro6. Dette kravet blir skjerpa til nullutslepp frå 1. jan. 2023. 

Ved anskaffing av tung varebil (N1 inntil 3500 kg) skal det stillast minimumskrav om maks 210 g CO2/km og Euro 6.

Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport

 

Vel gruppe frå Transport