Vel produktområde

Her vel du ei produktgruppe og undergruppe

 

Å forebyggje og redusere matsvinn er det viktigste klimatiltaket oppdragsgjevar kan gjøre. Meir enn 80 % av klimafotavtrykket til mat skjer i produksjonen. Ved å redusere matsvinn minkar fotavtrykket frå alle matvarene.