Vel produktområde

Her vel du ei produktgruppe og undergruppe

 

Kontraktvilkåret «Ta vare på grunnleggjande menneskerettar i leverandørkjeda» vert publisert  sist i oktober 2019.

Som eit minimum bør alle oppdragsgjevarar stille basiskrav til følgjande:

  • forlenge levetid
  • lovkrav om kjemikal og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning  
  • ta vare på grunnleggjande menneskerettar