Vel produktområde

Her vel du ei produktgruppe og undergruppe

 

Som eit minimum bør alle oppdragsgjevarar stille basiskrav til følgjande:

  • forlenge levetid
  • kjemikal og energieffektivitet
  • sikker innsamling, sletting, ombruk og gjenvinning  
  • ta vare på grunnleggjande menneskerettar